У цьому Таро в метафоричній формі ра¬зигривается протистояння між любо¬вью і насильством, темрявою ночі і світлом дня. Вампіри, як модні персонажі зах¬вативающіх сюжетів сучасних кіносценаріїв і романів, прекрасно уособлюють в лом, на перший погляд похмурому Таро, крихка рівновага між світом почуттів і сферою природних інстинктів. Значення карт Таро проектуються на реальний світ, в якому «спрага вампіра» є метафорою ненаситності і жад¬ності людини; «Пристрасть і любов Вампі¬ра» – емоційна і чуттєва сфе¬ра життя людей; «Самотність і холод¬ность» – риси характеру. Паралель між владою надзвичайного чарівності, ко¬торимі фантазія наділяє Вампірів, от¬ражает екстраординарність і прівлека¬тельность деяких людей. Було б помилкою вважати, що «Вампір» асоціюється тільки з темною зворотною стороною людської сутності. Безус¬ловно, в кожному з нас існує темна сторона, що приховує наші страхи і сла¬бості. Але, як і ми, Вампір має і сильною, сяючою гамою почуттів і обличия, що відбиває світлу сторону челове¬ка. Крізь призму істоти «Вампіра» яскравіше видно світло і темрява, і, врешті-решт, вони – дзеркало нашої людської прі¬роди. В даному випадку метафора – воз¬можность наблизитися до ситуацій і ха¬рактерам, точніше позначити їх в процес¬се ворожіння на Таро.
Вампіри, як герої легенд і зловісних іс¬торій, з’явилися ще за часів Готики. Похмурі замки з темними підвалами та тай¬нимі входами, з гостроверхими вежами з вузькими бійницями, вікна з багряними віт¬ражамі – все це як не можна більш стіму¬ліровало фантазію людей. Вампірам прі¬пісивалісь не тільки кровожерливі прі¬вичкі, а й потворна відразлива зовнішність. Серед численних легенд, присвячених жили в різні часи лиходіям-вампірам, особливої ​​популярністю користується історія про румунську князя Тепеша, якого в усьому світі називають Дракулою. Про нього і в наш час пишуть книги, знімають моторошні фільми, один з яких був створений знаменитим режіссё¬ром Копполою. Ставши популярними персона¬жамі сучасних блокбастерів, вампіри придбали більш привабливий вигляд і особливий привабливий шарм.

Прекрасний художник Еміліо Маммучі, створюючи образотворчий ряд цього Таро, надав образам Вампірів кінематографі¬ческій відтінок, використовуючи такі ефекти, як монохромність кадру і кут зору кінокамери, що ще більше подчёрківа¬ет емоційну важливість символів. У цьому Таро присутні два повторяю¬щіхся образу: вони – подібно близнюкам, чоловікові і жінці, основні характері¬стікі яких відображені в інструкції. Це як би єдиний чоловік і загальний єдиний символ, розділений в подвійності чоловіки і жінки.Дорога Вампіра пів: на помилок, страхів, незнання і злоупотреб¬леній, але і красивими, хоча і короткими почуттями і подіями. Це – метафора, яка зображує життя людини. І подібно до людини, Вампір не припиняє спроби стати краще, побачити світло дня. Він не відмовляється від справжнього, але внутрішньо знаходиться в пошуку свого щастя.

Старші Аркан

Значення Старших Арканов через метафо¬ру інтелектуальної, духовної і матері¬альной життя Вампірів проводить парал¬лелі з життям сучасного челове¬ка. Назва Аркана дається і в традиційному варіанті і в контексті метафори вампіра.
0 – Дурень – Невинність. Нерешітель¬ность. Багато можливостей, жодної реа¬лізаціі.
1 – Маг – Спокуса. Підпорядкування чужим бажанням, зараження чужими емоціями.
II -вищого Жриця – Спокуса. Барь¬ер, запрошення, пошук безсмертя і зна¬нія.
III – Імператриця – Пристрасть. Прірод¬ние інстинкти. Екстаз домінує над чув¬ствамі.
IV – Імператор – Сеньйор. Зв’язок з сво¬ім походженням, з діда-прадіда. До¬стіженіе зрілості і влади – непосред¬ственная завдання.
V- Іерофант -Древность. Рада, зв’язок з ієрархією. Схиліть голову з уважені¬ем перед авторитетом.
VI – Закохані – Зобов’язання. От¬ношенія з іншими. Союз душ. Любов, кохання.
VII- Колісниця – Полювання. Перемога в ліч¬них інтересах. Нанесення поразки дру¬гім і отримання прибутку від їх невдачі.
XI – Правосуддя – Посвята в осно¬ви. Розуміння значення і існування вищого закону. Задоволення своїм становищем.
IX- Пустельник -День. Самота, оді¬ночество. Обмеження, відмова від комфорту або задоволень.
X -Колеса – Доля. Важливий крок, неіз¬бежность. Зміни, незважаючи навіть на їх небажаність.
VIII – Сила – Насильство. Необхідна прі¬мененіе сили. Подолання непреодолі¬мих перешкод.
XII- Повішений – Утримання. Доб¬ровольное позбавлення. Самопожертву. Заперечення своїх інтересів.
XIII – Смерть – Обійми. Кінець і Нача¬ло. Смерть і Відродження. Посвячення. Перетворення.
XIV – Помірність – Кров. Турбота про себе, обережність, харчування, душевна життя, відпочинок.
XV – Диявол – Внутрішній Демон, са¬мая темна область. Це те, що ми не хо¬тім бачити в собі, з чим не можемо согла¬сіться і чим нездатні управляти. Тенденція отримувати задоволення від зла.
XVI – Вежа – Могила. Замкнутість про¬странства, висновок. Обмеженість кругозору.
XVII – Зірки – Ніч. Роздуми над жіз¬нью, надія, пошук мети в житті.
XVIII – Місяць – Пам’ять. Уява, легкі бажання, інтуїція, мрії.
XIX – Сонце – Правда. Ясність, оцінка, розуміння, пошук та відкриття істини.
XX – Суд – Світанок. Закінчення процес¬са. Сміливість для завершення. Згода з собою.
XXI – Світ – Цілісність. Сосущество¬ваніе протилежностей. Єднання Союз.молодшого Аркан
Кожна масть Молодших Арканов стосується певного аспекту життя, вираженої в метафоричному образі вампіра.
Чаші: відображають взаємини в світі Вампірів, спроектовані на об¬раз життя звичайного смертного людини. Розуміння ґрунтується на співвідношенні: «почуття і характер людей» – з одного сто¬рони, і «духовне харчування і хліб насущ¬ний» – з іншого. У реальному світі особисті почуття зіставляються: вони дозріли або знаходяться в стадії дозрівання, хороші або погані, також як і відносини: слож¬ние або прості, підконтрольні або не¬управляемие.
Пентаклі: відображають ті категорії в раз¬вітіі вампіра, які оцінюють його волю, влада над світом і можливість кон¬троліровать своє оточення. Вампір вис¬тупает як символ влади, яку людина може досягти (або в якій він міг би потребувати); кордонів її використання; відповідальності і знаходження балан¬са між засобами і метою. Пентак¬лі також відображають ієрархічні отноше¬нія, наприклад, в роботі або тільки в се¬мье.
Булави: відображають природний поря¬док речей, Закон, яким Вампір зобов’язаний підкорятися, незалежно від того, насколь¬ко він йому приємний. Цей контраст робить його унікальним і в той же самий час погру¬жает його в тугу і сприяє ізоляції. У реальному житті людина шукає компро¬місса між його власною індівідуаль¬ностью і суспільством, в якому він живе. Ізоляція та самотність, навіть якщо вони не¬обходіми для розуміння щастя, в конеч¬ном рахунку, є найбільшим вра¬гом людського щастя.
Мечі: відображають найтемніші сторони вампіра. Дорога болю, гніву, жалю, втрати і провини. Можливо, культурний про¬гресс в своїм розвитком саме і зобов’язаний відчуття провини, яким християнство нагородило Західний світ. У реальності цей шлях – дорога, яку кожен рано чи пізно повинен пройти, і причина багатьох наших бід і сумнівів також криється в ощу¬щеніі своєї провини через невиконаного обов’язку.
Зверніть увагу, на картах «Двору» немає звичних традиційних назв. Їх гідність позначено отворами на червоній панелі: один отвір – Паж; два – Лицар; три – Королева; чотири – Король.

чаші

1 Туз – Харчування, достаток, насичення, життєвість.
2 – Любов, взаємозалежність, союз, ніжність.
3-Торжество, святкування, радість, сча¬стье для інших.
4 – Нудьга, презирство, відраза, недо¬статок устремління.
5 – Ізоляція, вилучення, занурення в себе, ігнорування інших.
6 – Ностальгія, приємні спогади, повернення улюблених.
7 – Прояв, поверховість, несуще¬ственние бажання або досягнення.
8 – Відмова, розлучення, самостійність, пер¬сональние думки.
9 – Задоволення, завершення чого-небудь, благополуччя, спокій.10 – Сім’я, почуття, зміцнення любові чи дружби, посилення прихильності.
. Паж – Розгляд, оцінка, отраже¬ніе, зв’язок почуттів.
.. Лицар – Спокушання, закоханість, обман, залицяння.
… Королева – Емоційне отноше¬ніе. Розуміння, прощення, здатність слухати.
…. Король – Творчий потенціал, кон¬троль над емоціями, моральний обов’язок.

пентаклі

1 Туз – Багатство обміну. Знання, що все має цінність.
2 – Перспективи, надії, екстраполяція в майбутнє.
3 – Контракти, вірність справі, іерархічес¬кіе зв’язку.
4 – Жадібність, бажання володіння, мате¬ріальная залежність.
5 – Використання, потреба влади над кимось.
6 – Громада, спільнота, конфесія, бу¬дущее.
7 – Фінанси, амбіцією, меркантильність, націлювання на чуже.
8 – Дотримання правил, конформізм, пристосуванство.
9 – Опір, взяття бар’єрів, по¬бедний виклик, перевищення дозволеного.
10 – Свобода від матеріальних цінностей, відмова, вибір, самовладання.
. Паж – Інстинкт, талант без досвіду, жад¬ность.
.. Лицар – Зарозумілість, непереборна сила, розрив відносин.
… Королева – Духовність. Терпимість. Перевага молитви своїм силам.
…. Король – Повинність, межа людських сил, самотність влади.

булави

1 Туз – Створення, насіння, перший крок.
2 – Нездоланні перепони; в’язниця, побудована власними руками, сожа¬ленія.
3 – Поспішність, підштовхування з луч¬шіх спонукань, невідкладність.
4 – Невдача, повернення додому, неуве¬ренность.
5 – Зіткнення з дійсністю, прийняття власних слабкостей, конфлікт.
6 – Конкуренція, виклик, вміння зміцнити свої позиції.
7 – Хоробрість, терпіння, вміння поступатися і відступати.
8 – Рух, переворот, необоротна ситуація.
9 – Втрата того, що любимо, увагу до чого-небудь або кому-то.
10 – Боротьба між надією і отчаяні¬ем, між оптимізмом і песимізмом.
. Паж – Повідомлення, невпевненість, опа¬сеніе результатів.
.. Лицар – Впровадження, втручання в бізнес, людська невдячність.
… Королева – Душевна чистота. Знання, як жити, підкоряючись обставинам.
…. Король – Нагорода, перемога, готовність до співіснування протилежностей.
мечі
1 Туз – Біль, конфлікт, гнів, бажання во¬евать.
2 – Випробування вірності, єдність в труд¬ностях, набуття шансу.
3 – Біль, висновок, страждання.
4 – Спокій, відступ, вічність, обдуми¬ваніе рішення.
5 – Перемога, конфлікт, законний захист.
6 – Подорож, протистояння своїм страхам, керівництво на незвіданому шляху.
7 – Здатність ховатися, необ’ясні¬мое дію, засідка, спостережливість.
8 – Захоплення, образа, криза, наклеп; вміння не дати себе в образу.
9 – Безсилля, необгрунтований гнів, след¬ствіе власних дій, туман.
10 – Параліч, насильство, почуття потерян¬ності.
. Паж – Рішення, не дивлячись на жаль; невігластво, але бажання мудрості. ..
Лицар – Божевілля. Жорстокість, уступ¬ка інстинктам, найбільш прихована частина себе.
… Королева – Душевна самотність. Печаль, траур, тиша. ….
Король – Управління, рассудітель¬ность; вміння встановлювати свій закон, непримиренність.

люстерко

Цей найпростіший розклад вимагає большо¬го зосередження. Як можна точніше сформулюйте своє питання. Витягніть з колоди навмання одну карту. Розглядаючи карту і спираючись на її значення, пред¬ставьте собі стан і життя ізображён¬ного вампіра. Потім уявіть, що Ви перебуваєте перед дзеркалом, в якому ві¬діте відбувається в реальному світі, про¬еціруя це на своє життя. Так ви дізнаєтеся відповідь на поставлене запитання.
Дар і втрата
Цей розклад допомагає поглянути на сітуа¬цію з боку. Для цього треба витягнути навмання з колоди 2 карти і покласти їх ря¬дом. Інтерпретувати карти можна найпростішим і найбільш прямим способом, свя¬зивая значення і зображення воєдино.
1-ша карта показує, що обіцяє дан¬ная ситуації: які переваг, вигоду або допомогу.
2-а карта визначає те, що зроблено або чим пожертвувано в процесі сітуа¬ціі: час, увагу, енергія, гроші.

Автор

Олексій

Приклад тексту